Isuk arinya, di halaman rumah panjang, awak Alan dijarat badiri di tihang kayu ulin. Limbah hampai wayahnya sing banyakan urang datangan. Tuha-anum, lalakian-bibinian, bagarumbung mangulilingi sambil manjanaki Alan nang bakarutan di tihang. Kada barapa lawas datang tutuha adat, pinanya kupala bubuhan balian, diiringi bapupuluh lalakian ganjil nang kaya diliatnya kamarian samalam.

Limbah balian tuha nangitu duduk basila mahadapi ancak wan parapin, kada saapa tadangar bubunyian mulai ditangkui. Liwar nyaring bunyinya, tagal bunyi mambari marma nang kaya mangariau maut. Limbah nangitu, sambil maingkuti tumbak sabilah saurang, bapupuluh lalakian ganjil tadi balalu batandik mangulilingi awak Alan nang hudah asa kada badarah lagi. Sasain hancap bubunyian ditangkui sasain hancap jua bubuhan lalakian nangitu batandik baigalan.

Tiwah? Baarti aku ni cagaran ditiwah? Balalu haja Alan kaingatan pulang lawan kisah Julak Sahrun bahari wayah inya lagi hahalusan. Ujar sidin, bahari ti ada urang kampung nang lagi mancari kayu garu di hutan suwah tatangkap bubuhan Dayak di padalaman. Malam arinya inya dibuat ka kurungan kayu, kada sasalisih wan nang dialami Alan malam tadi.

Tagal, ujar Julak Sahrun pulang, inya liwar bauntung lantaran ada urang lain nang kawa manulungi malapasakan. Lamun kada, jar Julak Sahrun pina bagidik, inya cagar ditiwah. Awaknya ditumbaki urang sambil batandik mairingakan bubunyian. Umai, Alan maginnya bapaluh dingin katakutanan limbah kaganangan lawan kisah Julak Sahrun nangitu.

“Tulung…, tulung…, tulung lapasakan aku…! Jangan…, jangan…, tulungi aku jangan ditiwah…!!” Alan bakaciak papar.

Mandangar Alan bunyi kuciak-kuciak kada karuan didangar, Tumai wan Irwan hancap masuk mandangi ka dalam kimah tarpal. Diliatnya awak Alan pina bagagah nang kaya urang kana jarat handak malapasakan.

“Pa…, Pa Maulana…, bangun, Pa! Bangun, Pa!”

Alan takulipik. Muhanya kalas pina katakutanan. Matanya lingas-lingas mancangangi ka kiwa ka kanan. Awaknya limbui lawan paluh dingin. Bajunya pina mambaap, bakah saawakan. Kada saapa, Toni lawan Pa Utar datang jua umpat manjinguki ka dalam kimah.

Limbah manjanaki anak buahnya takumpulan, Pa Maulana Jalaluddin—Supervisor Lapangan PT Meranti Jaya nangitu—lihum saurang pina kasisipuan. Ngayau? Tiwah? Dayak? Jadi aku tadi….

“Astaghfirullaah…,” Alan tadikir panjang.@

 

Facebook Comments