Jumat, 2 Juni 2023Beranda SASTRA PUISI BASA BANJAR

PUISI BASA BANJAR

PARIGAL DUNIA CAMUH

PARIGAL DUNIA CAMUH Kamana jua dahi dipantukakan lamun kada ka buncu pasahapan imbah maliat parigal nusia wayahini pina sasain camuh dunia diudakinya Asing-asingnya haja kita sabarataan maingkuti pisit tunggul iman...

KAMBANG CULAN

KAMBANG CULAN baharum baisukan ambun likat di daun tarap kacut halui kadinguran arum bahindangut banahap mancium galuh langkar duduk di watun takurihing bapainan basimban kambang culan kambang banua kacui bulat batangking bacurai babalang...

BASULUT SANJA

BASULUT SANJA ari tarang bahindang bigi mata pangrasa ramang maningau langit kudum hirang ujan panas balangkuk balahindang wayah talapak turun ka pitak pangrasa banyu mata tasanggak rawai-rawaian malinjang jajak rahatan ari bamula...

MANJANAKI BALAHINDANG

MANJANAKI BALAHINDANG wayah balahindang maurak balang matan mata pian nang habang bibir basulam himung kaning mancuring manjanaki balahindang matan mata pian bulaling bakaluk turun ka kurihing naitu nang ulun tiring 2021 PAPADAH DI BUNCU...

PAMAN JANAKI KAMANAKAN MARISTAAN

PAMAN JANAKI KAMANAKAN MARISTAAN paman dangari dikami wajah ari tangah malam langit basindang hirang ujan labat saling darasan rahat jajanakannya guringan angin imbahanu manampuh maribut ujan saling darasan kada bamandakan balaluan banyu...