Rabu, 10 Juli 2024Beranda SASTRA PUISI BASA BANJAR

PUISI BASA BANJAR

PARIGAL DUNIA CAMUH

PARIGAL DUNIA CAMUHKamana jua dahi dipantukakan lamun kada ka buncu pasahapan imbah maliat parigal nusia wayahini pina sasain camuh dunia diudakinyaAsing-asingnya haja kita sabarataan maingkuti pisit tunggul iman...

KAMBANG CULAN

KAMBANG CULANbaharum baisukan ambun likat di daun tarap kacut halui kadinguran arum bahindangut banahap mancium galuh langkar duduk di watun takurihing bapainan basimbankambang culan kambang banua kacui bulat batangking bacurai babalang...

BASULUT SANJA

BASULUT SANJAari tarang bahindang bigi mata pangrasa ramang maningau langit kudum hirang ujan panas balangkuk balahindangwayah talapak turun ka pitak pangrasa banyu mata tasanggak rawai-rawaian malinjang jajak rahatan ari bamula...

MANJANAKI BALAHINDANG

MANJANAKI BALAHINDANGwayah balahindang maurak balang matan mata pian nang habang bibir basulam himung kaning mancuringmanjanaki balahindang matan mata pian bulaling bakaluk turun ka kurihing naitu nang ulun tiring2021PAPADAH DI BUNCU...

PAMAN JANAKI KAMANAKAN MARISTAAN

PAMAN JANAKI KAMANAKAN MARISTAANpaman dangari dikami wajah ari tangah malam langit basindang hirang ujan labat saling darasan rahat jajanakannya guringan angin imbahanu manampuh maribut ujan saling darasan kada bamandakan balaluan banyu...