BAHARI banar di kampung Mabuun, ada lalakian nang bangaran Utuh Palilak. Urangnya tinggi kada, randah kada, pintar kada jua, ujar urang tu kada tapi pintar. Utuh Palilak ngini urangnya baik banar lawan urang, katuju manulungi urang, napa haja disuruh urang inya gawi, siapakah nang manyuruh, inya kada batampik, barapakah jua dibari upah inya tarima haja jua. Ka mana haja inya bajalan kada suah tapisah lawan sapida unta alias until. Sapidanya tu liwar buruk banar sudah, bannya haja bangkak sabalah, pilangnya batagar, pabila ditinjak pacul rantai, pasang pulang, tagal ka mana inya bajalan kada suah katinggalan kumpa, napa bilang kimpis tarus ban sapidanya.

Kabiasaan Utuh palilak kada kawa malihat urang kawin alias pangantinan. Mun ada urang kawin di kampung tu, inya langsung bakuciak.

“Ui,…tinggali aku,” ujar Utuh Palilak.

Inya paling muar banar mun hari Minggu, marganya hari minggu banyak urang bakawinan. Satiap taliwati urang bakawinan inya bakuciak. Taliwati pulang bakawinan, bakuciak pulang.

“Ui, Tuh. Kanapa ikam ni satiap urang kawin ikam tulin bakuciak. Tinggali aku. Napa garang marganya, “ ujar Apul kawan Utuh Palilak.

“Aku ni Pul, ai takutan kalu babinian habis. Mun urang ha tarus nang kawin. Aku pambila jua, “ujar Utuh Palilak.

“ Sabar ai, ada haja kaina giliran ikam, “ ujar Apul mambujuk.

“Mun sampai habis babinian, aku kada rila tupang!,” ujar Utuh Palilak basisigan.

Wayah hari Sabtu, pas hari pasar. Banyak banar babinian liwat di muka rumah Utuh Palilak. Maka pas banar di muka rumahnya ada garubak sapi. Garisik-garisik Utuh ni di balakang garubak sapi. Mun diitihi matan balakang pas banar urang bajungging. Wayah kajadian nitu liwat Apul.

“ Wayuuuu, napa ikam ulah di sini, “ ujar Apul mangajuti.

Takalipik Utuh Palilak dikajuti Apul.

“ Badidiam ja, ikam ni. Handak tahu haja urusan urang.” Ujar Utuh Palilak sarik-sarik.

“ Bah, paling-paling babinian tangguhanku diitihi,” ujar Apul.

Panasaran Apul umpat jua maitihi, pas banar dalam hati Apul, kada lain babinian jua ai nang diitihi Utuh Palilak. Taliur-liur Utuh palilak maitihi. Napa babiniannya bungas banar. Awaknya nang kaya gitar sepanyul, kancang, barasih, mancarunung. Cucuk ai Utuh Taliur.

“ Pul, Pul….kira-kira handaklah aku lawan inya?,” ujar Utuh Palilak mamandiri Apul.

“ Dasar kada pintar ikam nih. Nyata ae ikam tu handak. Cakanya inya balum tantu handak lawan ikam, “ ujar Apul takulibi.

“ lalu kayapa pang lagi,” ujar Utuh Palilak.

“ Kaini haja amun ikam handak jua lawan babinian nitu, datangi inya pandiri,” ujar Apul pinda musti mamadahi.

Bagamatan Utuh Palilak mamaraki babinian nitu, asa yakin sudah inya. Sambil mambaiki jambul wan baucap bismillah.

“ ehemmm, ehemmm,” ujar Utuh Palilak.

Mangulih ai babinian nitu, mambuang muha.

“ Ding,…a aa nuu,”

Kada taucap jua sakalinya Utuh Palilak dihadapan babinian. Napa saking gugupnya, manggatar-gatar. Bukah Utuh Palilak mamaraki Apul.

“ Pul, kada kawa Pul ai,” jar Utuh Palilak.

“Kada kawa napa?” jar Apul

“Kada kawa baucap aku”

“ Makanya ikam tu rancaki malihat urang kawin, kada kuciak-kuciak haja mun ada urang kawin,” Ujar Apul mamadahi.

Baunggut-unggut Utuh Palilak kisah paham dipadahi Apul. Ranai-ranai Utuh Palilak umpat bagawi di salun urang marias pangantin. Maksudnya supaya kawa malihat urang kawin. Pas rahatan marias pangantin di dalam kamar, nang dipikirakannya handak maulah lubang gasan pahintipan. Lubanginya ulih Utuh di atas palapun. Bapatak inya badahulu. Harinya masih siang. Tumbur urang mancari Utuh.

Lawas banar Utuh di atas palapun mahadang malam. Paluh mambarubui, mambiji jagung. Kada karasaan malam sudah.

“ Nah, parak sudah,” ujar Utuh dalam hati.

Nyamuk liwar banyak banar, kada katapakan. Talinga dipasangnya bujur-bujur. Satumat-tumat mata mahintip. Kada napa-napa jua, pangantinnya masih mambuka hadiah. Utuh ni barapa kali manguap sudah. Sakalinya taguringan di atas palapun. Napa kalawasan manunggu.

Takalipik Utuh malihat pukul 3.00 sudah. Napa kada sampat mahintip. Manapak ai utuh ka palapun, asa sangkal kada sampat malihat urang kawin. Maka jar Apul, mun kada handak gugup rancaki malihat urang kawin. Saking kagancangannya manapak palapun, mandagui Utuh gugur matan palapun. Tumbur urang di rumah sabarataan. Sakalinya urang baluman ada nang guringan.

“ Aduh….,” ujar Utuh Palilak.

“ Nah, ngininya urangnya nang dicari mulai siang tadi, napa ikam ulah di atas palapun, mahintipkah? “ujar Haji Agus.

“ A…a….anu Pak Haji, ulun ditanggung hantu, nah lihati ha awak ulun linak banar bakas dijilati hantu”ujar Utuh Palilak mangaramput.

Lalu parcaya ai Haji Agus lawan Utuh Palilak,nang bapadah bakas dijilati hantu. Kada sakatahuan Utuh Palilak, Apul mambungkar rahasia Utuh wan Haji Agus. Kisahakannya ai nang sabujurnya, pada Utuh palilak salah mamahami pandir Apul.

“ Kaini Pak Haji ai, salah ulun pang!, ulun bapadah lawan Utuh, mun ikam handak kada gugup lagi lawan babinian, rancaki malihat urang kawin. Maksud ulun rancaki kasaruan, kada kuciak-kuciak minta tinggali. Jadi, kada mahintip nang ulun maksud, “ujar Apul manjalasakan.

“Mun kaitu kita kawinakan haja Utuh, ada babinian di kampung subalah nang kukurang labih kaya Utuh jua,” ujar haji Agus.

Singkat kisah Utuh Palilak ditamuakan lawan babinian nitu. Ngaran babinian nitu Diang kalubut. Sakalinya Utuh Palilak imbah malihat Diang Kalubut, handak jua. Sama haja jua parasaan lawan Diang kalubut. Tujuh hari tujuh malam kada basatupan, acara bakawinan Utuh Palilak. Masalah biaya sabarataan ditanggung urang kampung. Marganya Utuh Palilak baik banar pang lawan urang. Jadi urang kampung mambalas kabaikan Utuh Palilak. @

 

Facebook Comments