MARTAPURA, 1988. Hudah parak dua tahunan Hasnah umpat manumpang hidup lawan julaknya di Martapura nangini. Baisukan inya sakulah di SMP, kamarian lacit ka malam inya mandangani Julak Asan wan julak bininya bawarung di pasar. Nangitu artinya abah-umanya di kampung tamasuk urang nang sakit jua. Tagal, limbah malima bulan hudah inya basapangan, hudah nyata di mata Alan lamun Hasnah ni tamasuk bibinian nang baik. Alim kada bakakaramputan. Jilbab nang manukupi kupalanya kada sahibar umpat kambing tumbur haja.

Alan hudah mambuktiakan. Bangsa satangah bulanan nang lalu, malam Ahad nangitu kabalujuran ada karasmin ganal di Lapangan Murjani, Banjarbaru. Ujar habar, Rhoma Irama wan Soneta Group-nya nang cagar datang. Malam nangitu Alan mambawai Hasnah bakunjangan. Liwar rami urangnya. Di Lapangan Murjani, lacit ka buncu-buncu hibak wan manusia. Kikira ada pang mun saribu dua ribu urangnya nang datang. Hasnah kahimungan. Sakali samustawa kada suwah inya maliat manusia nang sing banyakan kaya malam nangitu.

Bulikannya, limbah hudah parak lawan rumah Julak Asan, di kupala Alan tapikir handak jua bagandakan nang kaya diurang. Handak jua bapapagutan baciciuman nang kaya di pilim-pilim India. Balalu si Hasnah dirayu-rayunya. Bagamatan dihiritnya ka padang kadap. Tunggal ikitan diparakinya, gap diragapnya. Tagal, limbah hudah handak mancium, Hasnah balukup sambil manukupi muhanya lawan talapak tangan. Diuyuninya pulang. Diragapinya pulang. Tagal, limbah Alan handak mancium pulang, balalu si Hasnah balukup pulang kada hakun.

Lantaran asa kaalahan, Alan mulai pina kasasahangan. Pahinakannya turun-naik, sasain lawas asa sasain baracap. Darahnya naik, asa tatuyuk di kupala. Kupalanya asa panas bambarangat. Dirayu-rayunya pulang si Hasnah. Diragapnya pulang. Tagal, limbah handak diciumnya pulang, Hasnah hancap jua malayah malapasakan pagutan Alan.

“Jangan, Ka. Kita baluman nikah, Ka’ai,” Hasnah babisik maingati.

Alan manuli, kada hakun mandangari taguran Hasnah lagi.

“Ka Alan, jangan, Ka’lah. Ulun indah. Badusa kita, Ka’ai.”

Alan paguni pina manuli. Lantaran hudah karasukan iblis, sakali nangini inya bakakarasan maragap handak mancium Hasnah pulang. Bagagah pulang si Hasnah. Dilayahnya bakakarasan. Dihanggusnya tangan si Alan. Talapas. Pahinakan Alan sasain hancap turun-naik. Kada saapa, limbah inya handak maragap pulang, puukkk… malapuk pipi kiwa Alan kana tamparan Hasnah.

Alan takajut, kada mangingira lamun Hasnah wani malawan diinya. Tagana inya sambil mamusut ka pipi. Rahatan Alan paguni batajukan nang kaya patung nangitu, Hasnah bukah maninggalakan sambil manangis sapanjang jalan. Limbah sadar, Alan manggitir katakutanan. Mahati Alan, lamun Hasnah hampai bakisah wan Julak Asan atawa julak bini, isuk arinya bakalan daur karajaan. Alan bakalan supan bakaliwaran.

Hampai di asrama, pahinakan Alan paguni haja pina manggah-mukuh. Muhanya wirai nang kaya kada sing darahan lagi. Dayat, kawalnya nang matan satadian maitihi parigal Alan nang pina lain nangitu, balalu hancap mamaraki. Ditariknya tangan Alan, dibawainya bakaluar pada asrama sampaya kawal nang lain kada umpat curiga.

“Wal, unda tahu, tadi nyawa lawan Hasnah kalu?”

Alan unggut angui haja maiyaakan.

“Bapadah bubujur nah, hudah nyawa apai anak urang tu?”

Alan paguni hinip kada sing bunyian. Limbah pahinakannya hudah asa ranai, balalu inya bakisah kajadian nang sabujurnya. Alan mangakui salah. Inya bapadah hilap. Inya liwar manyasal hudah baungkara nang kada-kada lawan si Hasnah. Inya liwar gairnya kalu Hasnah hampai bakisah lawan julaknya. Inya liwar takutan jua lamun Hasnah hampai kada hakun lagi batamu lawan diinya.

“Tulungi ana, Yat. Ana ni musti nang kaya apa lagi?”

Muha Dayat pina mandam. Tagal, limbah bapikir satumat, balalu inya takurihing nang kaya urang hanyar tadapat akal gasan maatasi masalah. Mahatinya, nangini tapaksaam jurus sakti musti dikaluarakan pulang.

“Sudah, nyawa tanang haja. Sarahakan lawan unda.”

Malam nangitu jua Dayat manulis surat. Isuk arinya, limbah sumbahyang asar inya tulak ka pasar cagar mandapati Hasnah. Tumadakannya, wayahitu ti Hasnah ada haja nang kaya rajin jua mandangani julaknya bawarung.

Wayahitu ti baduhara dijanakinya pamarum muha Hasnah, pina biasa-biasa haja. Dijanakinya pulang muha Julak Asan lawan nang bini, pina kadada ubah-ubahnya jua. Alhamdulillah, jarnya dalam hati. Mudah-mudahan Hasnah bubujuran kada bakisah lawan julaknya atawa acilnya. Limbah manahuri nginuman, nang kaya rancak jua dijulungnya surat nangitu badidiaman lawan Hasnah di higa lasmin.

“Hasnah, ini ada titipan Alan hagan nyawa”

“Uh, damintukah? Tarima kasih lah.”

“Inya kirim salam jua lawan nyawa.”

“Wa’alaikum salam.”

Hasnah kada banyak bunyi. Dayat paham haja.

Baisukan arinya, nang kaya bunyi surat nang hudah dijulung Dayat kamarian samalam, Alan wan Hasnah batamu baduduaan pinggi batang banyu di balakang pasar. Alan asa kada wani mamulai manyurung pandir. Tagal, lamun handak baakuran pulang, mau kada mau ilmu kapalipitan musti dikaluarakannya.

“Aa… aku salah. Aku hudah hilap,” jar Alan bunyi aga.

Hasnah bahinip haja. Muhanya batundukan.

“Hasnah, aa… aku minta maap lawan ikam.”

Hasnah paguni kada sing bunyian.

“Hakun lah ikam mamaapakan aku?”

Muha Hasnah pina mandam. Kada saapa banyu mata balilihan ka pipi kiwa-kanannya. Asa liwar barat inya handak bapandir. Bibirnya pina bagarak-garak nang kaya urang manggatar kadinginan. Maliat Hasnah manangis, Alan manjulungi sapu tangan. Hasnah manyambut, tagal matanya kada mangilar-ngilar ampah ka muha Alan. Sambil basisigan, disapuinya banyu matanya nang hudah talanjur barubuian malampui pipinya.

“Hasnah, tulung maapakan aku. Aku bujur-bujur hilap.”

Facebook Comments