BASULUT SANJA

ari tarang bahindang
bigi mata pangrasa ramang
maningau langit kudum hirang
ujan panas balangkuk balahindang

wayah talapak turun ka pitak
pangrasa banyu mata tasanggak
rawai-rawaian malinjang jajak
rahatan ari bamula basilak

kutingau tumatan hintadi
kambang marakah baputik sari
wayah sanja basulut mamajah ari

2021


BULAN SALAU-SALAU

rahat malam bamula basilak
tadingur arum culan malarak
di katungkung linut gagarasak

batang banyu kada burinik
angin maatar rintik nang titik
mambari gair manjanaki idup
nang sasain camuh langlap

dipawayah awak manguringkai galu
di kakampikan mahitung kasau
di lalungkang bahimat kutingau
hindau bulan salau-salau

2021


PADU UMA

di padu rahat tadingur
arum tanak nasi padar
bakambuh paluh jarujuhan
api managuk kayu pangkihan
nang malindap di tawing padu
dapur rakai lakun umur sain ujur

Uma mamuruk panyambahiyangan
maampar pasahapan di tangah ambin
matan rakaat ka rakaat hingkat salam
matan tangan batanai kanu ampunnya
kada lapas pian mandu’aakan diulun
rahat manyuap nasi bakambuh sasigan
lamun taganang papadah pitua pian

di padu diulun taganang pian
cakadada nang kawa mangganti
dandaan nang badakap di ati
wayah taganang muha pian Uma
nang maulah diulun babanyu mata

2021

Facebook Comments