Parak lumus bulan puasaan, paampihannya hari ngini ganap talung puluh ari puasaan, mampas malam Hari Raya. Arinya rahat bahindau muru imbah limpua baparu puasaan mambarangat hawanya liwar manyalingit ka bumbunan maarit lapar lawan haus, asa kumarau rakungan.

Babaya tangari, Utuh Juhdi lawan kawanannya manalu ikung maampah ka baruh batiti di pinggir galangan, mambinting parang mandua bilah lawan kapak sabuting jua di tangan tuju ka padang haur di pancung baruh.

“Nang manalah Radi haurnya nang cucuk gasan ditabang” Utuh Juhdi manyuruh kawannya Radi mamilih haur, tatingau jua buhannya bakas basapai cikang lawan ratik bajibun bakas tutuhan urang nang tadahulu pada buhannya manabang haurnya.

“Dalas nang tuha Juhdi’ai, hadangi diaku maitihi dahulu nah” Radi calingak calinguk manyilak padang sabat cikang haur nang badaun rimbun.

“Naya pang kayadipana, nahaplah?” Utuh Juhdi pina manunjuk ka batang haur nang pina mining. Di bawahnya kacugitan marapul rabung babulu miang.

“Cakada kawa nitu diulah, maupang sabakas ditimbakakan gin balah!” Radi papalapau mamadahakan kanu Utuh Juhdi, maraganya Radi naya hapal banar di haur nang tabaik gasan diulah laladuman, mahir urangnya hudah saban tahun baladuman.

“Hi’ih Juhdi’ai haurnya nitu nang pina bakulahuk cari, nang tatuha” Manyahut jua Hamdi nang matan hintadi badangkakan malihatakan buhannya kukulalak di padang haur.

“Naini nah pantarnya taharat haurnya” Radi hancap mailai ka kapak di buncu ruas ka talu matan akar haurnya. Bagantian lawan Utuh Juhdi jua manungkih batang haur nang handak diulahnya laduman.

Cakada saapaan maragui balaluan batang haur di galangan, salin panjangan haurnya lakun jujuluk langit. Hancap Hamdi mariwasi cikangnya tunggal buku ruasannya. Imbah talah mambuangi cikang wan daunnya, dibair buhannya ampah ka pawa nang taludang sakira nyaman mambagi batang haurnya. Balalu buhannya batalu baatur babagi ampat hampai lima ruas haurnya ada nang tahundap ada jua nang tapanjang.

Utuh Juhdi mamilih nang pambawahan, Radi nang mananangah lamun Hamdi nang buncuannya parak lawan lunjur pucukannya.
Ditataknya bagamat tabagi talu, imbahnya disahan buhannya bulik bagamat batiti di pinggir galangan maampah bulik.

Di higa rumah, Utuh Juhdi babasuh batis jalan padu, lakas mambibit ulin susunduk lawang gasan marujak buku ruasnya.

Bahimat Utuh Juhdi majurak haur andih inya, Radi mangutii lawan Hamdi didudukinya haurnya nang basandar ka watun padu, mahing banar Utuh Juhdi manumbuk kayaannya bubul tunggal ruasan. Tagal ditinggal ruas tibang buritnya gasan kaandakan banyu atawa minyak gas lamun handak malikit ladumannya.

Cakada lawas bagantian pulang haur ampun Radi nang ditumbukakan hanyar ampun Hamdi nang pauncitan. Tuntung katiganya hanyar maulah luangnya pangsa satabah pada ruas di buritnya. Kikira talus jariji iyaam hudah cakada sagaganal luangnya gasan malikit apinya sakira malindap. Talu buah laduman ampun buhannya hudah tuntung, disandarakannya bajijir di higa rumah, gasan malam ngini imbah bulikan batakbiran mahangkuyan manimbak laduman.

***

Utuh Juhdi hahanyaran imbah baisa di langgar hancap mancapil bakandulan di panyu lawan baras, handak bapitrah tuju ka rumah Kai Durham nang satumbangan pahin lacit maajari diinya mangaji a’alipan hampai kulihan malima walas jus hudah mangaji Qur’an. Imbah ditarimanya kulih Kai Durham baras pitrah Utuh Juhdi bahancap pulang manimbai lingkang bulik ka rumah mambibit banyu lawan batu karbit nang hudah dipacahinya matan kamarian hintadi.

Facebook Comments