BABAK  III

Lambu Mangkurat hudah mandangar habar matan Aria Magatsari lamun urang nang salawas ngini dicari-cari hudah ada tatarang upihnya. Malam nangitu, bubuhan pambasar karajaan dikumpulakan sidin pulang di halaman kadiaman sidin saurang.

Lain pada Tumanggung Tatah Jiwa wan Aria Magatsari, di situ hudah takumpulan jua Singantaka, Singapati, Patih Baras, Patih Pasi, Patih Dulu, Patih Luhu, Pangaruntun Manau, Panimba Sagara, Pambalah Batung, wan Jampang Sasak. Ada badua-talu ikung nang pina kalambisikan, Lambu Mangkurat badaham, saitu-saini balalu hinip sabarataan. Paribasanya, nang kaya siput dipais. Saikung-ikung kadada lagi nang waninya bautau, napalagi mun hampai wani bapandir pina hantap.

“Tumanggung Tatah Jiwa wan Aria Magatsari, ikam badua kuminta salalakasnya maatur nangapa haja nang musti digawi atawa nang pacang dibawa gasan tulakan maambili Dayang Diparaja. Jangan kalumpanan jua, bawa patang puluh ikung dayang-dayang nang cagar jadi pangiring ka astana. Ingatakan, ngini kita maambili calun bini raja,” ujar Mahapatih Lambu Mangkurat bapitua.

“Siap, Mahapatih, titah andika kami junjung di kupala!” ujar Tumanggung Tatah Jiwa manyahuti.

“Patih Ampat, adakah usul nang lain?”

“Siap, Mahapatih, kami manggiring haja!”

“Lamun damintu, pamandiran kita hudah tuntung. Malam damini jua siapakan samunyaan, isuk subuh ari buhan ikam musti tulakan!”

Dasar bujuran, Tumanggung Tatah Jiwa lawan nang lain-lainnya malam nangitu bilang kada baguguringan lagi sabarataan manyiapakan urang lawan saraba pakakas nang cagar dibawa. Subuh arinya, sabaluman ilau matahari mancungul, Tumanggung Tatah Jiwa wan anak buahnya hudah batulak maninggalakan astana. Talu buah parahu ganal-halus dikayuh ditanjak mahilir batang banyu, baampah ka kampung Tangga Ulin.

Bangsa satangah harianan bahanyut di batang banyu, bubuhan utusan karajaan nangitu hudah lacit di kampung Tangga Ulin, bamandak kada jauh pada rumah Aria Malingkun. Limbah hudah naikan ka tabing, badarak bajalan nang kaya mairingakan pangantin ampah ka rumah Aria Malingkun, urang kampung datangan jua tunggal ikungan umpat mahurung. Tarangakan maitihi urang nang datang sing banyakan, pina manga sabarataan.

Mandangar bunyi galu wan asa takajut maliat urang sing banyakan di halaman rumahnya, balalu hancap Aria Malingkun bakaluar mandatangi. Limbah sidin badiri di watun, Tumanggung Tatah Jiwa bamara mahadapi sidin.

“Ampun maap, Dangsanak,” jar Tumanggung Tatah Jiwa mambuka pandir. “Ulun Tumanggung Tatah Jiwa, utusan Karajaan Nagara Dipa. Kami datang baik-baik ka rumah andika sahibar manjalanakan tugas karajaan haja, mambawa pasan matan Mahapatih Lambu Mangkurat.”

Aria Malingkun liwar takajut, asa kada suwah tapikir di kupala sidin lamun cagaran kadatangan bubuhan utusan karajaan. Balalu hati sidin mulai batangguh, nangapa hajat maka bubuhan karajaan nangini hakun baduhara datang ka rumah urang jaba nangini? Nangapa sabujurannya nang digiha bubuhan pambasar karajaan nangini maka mambawa jua dayang-dayang sing banyakan? Ngini musti ada parkara nang liwar pantingnya.

Facebook Comments