*Kambang culan sasangkutan kakamban habang
taungut rindu manangis malihat kakamban
kakamban nang habang…

Badundang muntung mambuntil katik-katikan jariji tangan ka tali panting nang bakapala naga, rahatan angin manampur di palatar wayah Maulidi maarit ati ganangan lawan galuh Bayah nang bungas. Dasar babanaran langkar galuh Bayah anaknya Haji Dulah naya lamun rambutnya talimbah pada kakamban pantar maikal mayang lakun kambang kacang, kaningnya bararap mangumpang parang, bibir mancirarau mahabang sapah, balasung pipi halui, pakakas awak saraba mungkal mancarunung, ngaran urang hanyar naik bujang bubungasannya lakun humbut mamuga basilak. Maraga galuh Bayah bagana sakampung wan Maulidi hingkatnya bajajadian jua’ai buhannya imbah lawas batitiringan.

Bayah sakalinya galuh nang rancak mahayabang di panjanak Maulidi wayah diinya badundang Kakamban Habang, pangrasa kadada papantarannya pang bibinian di kampung dapatnya galuh Bayah, pantas haja Maulidi karindangan kada babuncu.

***
“Uhuk.. uhuk… Tuh.. uh.. Utuh…” matan tawing rumah tadangar suara Kai Abai, hancap Maulidi maandak ka panting, ditingaunya ka kamar, Kai Abai talukup manahani batuk manggah sambil bahiau kanu Maulidi. Kai Abai nang maingun Maulidi tumatan lacit, wayah dalam parut Umanya batianan ampat bulan, Abahnya maninggal imbahitu wayah Sakulah SMP Umanya pulang badahulu dikiau Allah Ta’ala, ngaran nasip Maulidi jadi anak yatim piatu digaduh Kai Abai, alian Kai Abai naya paranahnya mamarina kanu Maulidi lain pakaiyan bujur, ngaran sidin kada baisian anak hampai wayahini diingun sidin Maulidi tagal pangrasa kada urang jua Maulidi tumatan lacit hudah patuh lawan Kai Abai putingnya pangrasa pakaiyan atawa kuitannya saurang jua Kai Abai nginih. Satumbangan ditinggalakan kuitannya, Kai Abai maharagu Maulidi hampai wayahini bujang hudah tamat Sakulah.

“Pun… napang Kai, hadang ulun maambilakan banyu bamati ka padu dahulu nah. Maulidi balinjang ka padu maambibitakan banyu bamati.

“Nah Kai lakasi minum hulu ubatnya nah” Talu bigi ubat barian Mantri diuntal Kai Abai bapalungsur banyu bamati, riguk-riguk sambil manahani batukan sidin.

“Barabah bagagana pian Kai’ai, ulun ada haja baduduk di luar lamun pian nangapa-nangapa”. Dirabahakan Maulidi kapala Kai Abai ka bantal bagamatan alian sakitan awak Kai Abai amun tapantuk.

Maulidi imbahanu kada kawa manahani banyu matanya nang takalir dua talu bigi matan matanya malancar ka pipi, disapuinya ranaian. Kayadipana kada taingui tangis lamun manjanaki Kai Abai pantar kada hingkat nangapa-ngapa lagi barabahan haja di kamar, hudah hitungan sawalas bulan Kai Abai gagaringan, hudah dibawa basuntik ka Puskismas, Rumah Sakit, ka tukang tatamba hampai dipintaakan banyu ka bubuhan Urang Alim. Tatap haja cakada igul-igul kaputingannya Kai Abai barabahan haja gulang galik di kakampikan, awak manguringkai kurus jahing, tulang bahu sain bakubak kawa diharami hayam, pagalangan tangan lawan batis pantar sakacakan kakanak tinggal tutulang babungkus kulimbit. Tagal Maulidi tatap kancang ati lamunnya Kai Abai kaina kawa sigar wigas pulang.

Kai Abai jua nang malajari Maulidi bapantingan, diajari manarah batang nangka mamahat karungkung panting, manyatil talinya lawan maminandui ilun bunyinya, hampai harat lakun wayahini Maulidi mangatik panting. Bahari wayah Kai Abai masih wigas, Maulidi karap dibawa sidin lamun ada karasmin, umpat bamusik panting duduk di higa sidin Maulidi lagi lacit wayah sidin mangatik panting. Parigal Kai Abai naya saunjutan kampung urang tahuan sidin pamantingan atawa saniman panting matan kakanak, karap bagalumuk lawan buhan pamusikan panting di Hulu Sungai, lamun ada karasmin musti hudah Kai Abai tukang patik pantingnya mambuntili dundang-dundang Banjar.

Bahari jua kada lakun wayahini urang baisian Tipi, jadi asing-asingnya rami balinjang batis maitihi karasmin, lamun tadangar urang bakarasmin haja di pancung unjut mana haja didatangi lamun kada hingkat balinjang batis basapida tinjak tulakan. Jaman sain ka sia sain basasar sasain jua kada tantu lawan cacamuhannya jua kada karuan tampuh lagi, tuha anum asing-asingnya jajapaian mangguliming Hp. Sasain jua pakakas kasanian lawan dundang taradisi Banua sain lumusan maraga kadada juriat panarusnya lawan nang tuhanya maninggalan.

Hampai manurun kabisaan Kai Abai bapantingan naya kanu nang cucu Maulidi, wayahini Maulidi bagalumuk di jibun pawadahan musik panting. Sakali dikiau urang bakaarasmin mamanting mayu haja lima puluh hampai sararatus ribu Maulidi kulihan, nitu juaam mayu nukar baras lawan manahuri ubat gasan Kai Abai haja, ngaran karasmin kada tantu wayahnya sakali samustawa juaha, nang karap bakarasmin amun kada pangantinan atawa Hari Jadi Kuta, nitu gin amunam jua.

***

Rahatan ari papanasannya mambarangat, galuh Bayah mancungul mangatuk ka lawang rumah Kai Abai mancarii Maulidi. Kada saapa mambangsul jua Maulidi mambukai lawang. “Kanapang ti ding?” Maulidi pina tacagal maitihi galuh Bayah di hadapannya. Damhatinya asa kadada mamadahi handak ka rumah.

“Ulun ka sia, handak mamadahakan kanu pian” Ujar bayah Bayah pina tatunduk muhanya.

“Ai nangapa ti, duduk dahulu nah bapandir babujur” Maulidi mambawai dudukan di pancung palatar.

“Kanu Ka’ai ujar Abah, pian disuruhakan ka rumah kaina!” galuh Bayah balalu takurihing saikit, pina maharap Maulidi mamaham pandirannya. Mandangar ucapan galuh Bayah balalu malabuk ati Maulidi pangrasa dada ditumbuk ulin, lamun abahnya Bayah manyuruh ka rumah musti hudah kada lain lagi handak manyuruh balakas badatang. Maraganya urang di hulu lawan di hilir hudah pantar tahabar lamun inya lawan galuh Bayah naya bajajadian. Magunnya bubuhan kaluarganya galuh Bayah sasatakuni jua.

“Ujar Uma jua sidin manyambat haur ditakuni urang tarus rahat ka warung, parakkah hudah jar urang ka’ai, jadi taumpat supan jua lamun kada balakas.” galuh Bayah pina mandarihing pandir mamadahi kanu Maulidi, tagal Maulidi asa dikambit muntungnya ranai samiut pangrasa saraba santuk atinya, handak himung katia cakadada baisian napa-napa hagan manjujur, handak marista katia habar baik nang datang pacang disuruh badatang.

“Ayuha dingai Insya Allah kaina malam kaka ka rumah” pina galu jawapan Maulidi.

“Inggih ka’ai, ulun buliklah, asalamualaikum” galuh Bayah mamuruk ka capal, mambaiki kakamban balang habangnya, balinjang di kartak bulik ka rumahnya.

“Walaikumsalam” Maulidi manyahuti salam bakarimut muntungnya saikit haja napang masih asa kada karuan atinya mandangar habar nang dibawa galuh Bayah kanu diinya hintadi.

Imbah mangancing lawang, ari sain sanja bunyi bakatuk dauh di Balai, ajan magriB. Imbah talah sambahiyang, Maulidi mamaraki Kai Abai nang batilantangan di kakampikan.

“Kai kayapa nah Haji Dulah, abahnya Bayah manyuruh ka rumah, ulun kada tahu dimapa naya?” Maulidi bakurinah di hadapan Kai Abai duduk mambuncu kakampikan.

“Uhuk.. uhuk… Nganu haja ikam Tuh’ai datangi haja dahulu, handak nangapa jua kaluarga urang, uhuk… uhuk…” Kai Abai manguhul batuk manyahuti Maulidi imbahanu suara sidin payat bacampur manggah diariti sidin bapandir.

“Dintulah Kai, ayuha tu ulun datangi’ai” Maulidi sambil mamuruk baju tulak balanga, basilawar panjang, di kapala cugit kupiyah hirang. Imbahnya Maulidi bapadah kanu Kai Abai handak turun ka pitak tuju ka hulu, rumah galuh Bayah.

Malam manggaliwayang dua talu uting bintang karancilangan, sasahutan duyu manyalak bulan di langit unjut. Limbah disuruhakan naik ka rumah galuh Bayah, Maulidi disurungi banyu bagula lawan wadai mari di pipiringan. Bahadap baampat ikung buhannya, Maulidi, Haji Dulah lawan Mahaji Yati, alian Bayahnya saurang. Buhannya bapandir kada bakulitan lagi langsung ka buku ruasnya haja. Maraganya lamun ati binian lawan lakiannya sasama bakatujuan haja, tagal kaputingannya imbah pandir ka hulu hilir sarabaan ditatakuni kanu Maulidi, tacalatuk Haji Dulah naya pungkala gawian Maulidi nang jadi saniman panting.

“Umailih jadi gawian tih bapapantingan haja alah diikam naya Maulidi”

“Inggih, tagal imbahanu lamun disuruh urang nangapakah hakun haja” Maulidi batunduk haja kada wani maitihi muha cagar Mintuhanya.

“Lamun damintu sasama bapikir dahulu dikita kada usah balakas ka palaminan, lamunnya buhan ikam bajudu jua patakawin haja nak’ai” Ujar Haji Dulah mambisai buhannya badua.

Mahaji Yati, Umanya galuh Bayah pina akur haja jua kada baucap lagi imbah ditatak sabakas ulih nang laki pandiran buhannya, nang matan hintadi mambaiki galang amas nang barundun di pagalangan sidin.

Maulidi mamaham banar lawan pandir abahnya galuh Bayah, basa kaluarga urang lamah banar, garasnya nitu abahnya galuh Bayah handak Maulidi bapancarian atawa bagawian nang musti dahulu hanyar mangawini anak sidin, maraganya abahnya galuh Bayah bacalatuk damintu. Bujur haja lamun tajudu takawin tagal pahin janur balum balangkuk di palaminan paribasanya siapa haja kawa badatang kanu galuh Bayah, kaputingannya pangrasa mangaringit ati Maulidi diucapi dintu. Imbah talah pandir, Maulidi bagamat turun pada rumah, bapadah bulik manahan pancung ati nang sibit.

***

Kaganangan pandiran kaluarga galuh Bayah malam sumalam wayah disuruhakan badatang pangrasa mangubui padih linak luka lawan banyu uyah di atinya Maulidi. Tagal imbah diparnumnya dasar bujuran, damatinya Maulidi kada kawa dikikih tumatan dirurut satangking pusat paranahnya hudah darah titik musti ka bawahnya jua paribasanya urang Banjar lamun katurunan jadi saniman hudah dihakuni. Maristanya di banua naya saniman kajibunannya dijanaki sabalah buku mata haja, maraganya dianggap bakasanian kada kawa gasan diulah pancarian, tagal lamun babujur saniman dalas ganting asalan daham pagat lakun tali panting bujur landu asalan tatap bailun tatarusan, pisit ati manjunjung kasanian taradisi. Mustinya maidupi kasanian daham idup matan kasanian hujar pitua buhan saniman bahari.

Dangar habar galuh Bayah hudah mandua ari kada sabibigi nasi tasuap, hauran babanyu mata haja basah kakamban habang barakat banyu mata mangganang Maulidi. Maningau ka buncu kamar Kai Abai tutuha saniman panting nang tarabah managan kukuhul batuk sain manggah mukuh, buku mata Maulidi kacap-kacapan jua babanyu mata, dibawanya duduk di muhara lawang manjanaki sanja bakalir mamatuk hundang, panting dikatik, muntung badundang.

Maramis di banyu dalam
banyu dalam kacap-kacapan
manangis di tangah malam
kakamban nang habang nang jadi ingatan…

Barabai, 2021
*Lirik lagu Banjar-Kakamban Habang ulahan H. Anang Ardiansyah.

Facebook Comments