Maka—banjak tiada tarsabut—sudah itu Raden Sari Kaburungan diam barkampung lain. Sudah itu maka Lambu Mangkurat manjuruh barbuat padudusan saparti dahulu itu. Maka Raden Sari Kaburungan didudus oleh orang saparti astilah dahulu, ma-makai mahkota karadjaan itu, barbunji galagandjur si Rabut Paradah, dirantjak orang si Rarasati. Maka mandjadi radja Raden Sari Kaburungan.[1]

——o0&0o——

KUPAKAN NANG KALIMA

HUKUMAN iya hukuman, tagal nang ngarannya kuitan musti kada purun mun cagar mawasisa anak saurang. Hukuman nang disandang Sari Kaburungan malahan jadi jumbatan ligar gasan maambah jalan hidupnya nang hanyar.

Jaka paribasanya nang uma kada mamutusakan hukuman musti hidup bapisah lawan sidin, liwar handak Sari Kaburungan basungkam basujud baasa mancium batis umanya tanda tarima kasih wan baktinya lawan kuitan. Tagal, dimapa ha lagi inya handak mambujurakan banang nang hudah talanjur kusut, kada kawa dibulikakan nang kaya asal pulang.

Lamunnya kawa jua dilurui, musti tabanyak kusutnya pada nang kada.

Tagal pulang, di sasala hatinya nang asa marista, hukuman bapisah lawan umanya nangitu liwar mauntungakan gasan Sari Kaburungan. Dimapa kada, inya kada sahibar disuruh baalih kaganaan ka kampung lain nang andaknya baka hilir pada Karajaan Nagara Dipa. Di kadiaman nang hanyar nangini inya diangkat jadi raja. Mahapatih Lambu Mangkurat, padatuannya saurang, nang manyuruh urang manyiapakan padudusan gasan upacara naik tahtanya Radin Sari Kaburungan.

Bangsa satahun limbah Radin Sari Kaburungan diangkat jadi raja, inya baalih kadiaman pulang ka Muhara Hulak, baka hilir lagi pada Karajaan Nagara Dipa. Dudi arinya, kampung Muhara Hulak nangini diulah jadi karajaan hanyar nang dingarani Nagara Daha. Tumatan nangitu, rakyat Nagara Dipa tabagi jadi dua. Sapalihan, kikira ampat hampai lima ratus ikung, tatap haja badiam di Karajaan Nagara Dipa maumpati pamarintahan Putri Kalungsu wan Mahapatih Lambu Mangkurat. Sapalihan lagi umpat mairingi pamarintahan Maharaja Sari Kaburungan ka karajaan hanyar di Nagara Daha.

Di karajaan hanyar nangini, Maharaja Sari Kaburungan tatap haja manjalanakan pamarintahan nang kaya di karajaan asalnya jua. Nangapa haja kabiasaan baik nang hudah matan sabaharian digawi di Karajaan Nagara Dipa, tumatan di jaman pamarintahan Pangiran Suryanata, lacit ka wayahini tatap haja digawinya. Saban hari Sabtu, Maharaja Sari Kaburungan musti mangumpulakan wan manjamu bubuhan mantri atanapi bubuhan pambasar astana nang lain-lainnya di sitiluhur. Damintu jua parkara hukum, baniaga, bahuma, bapangantinan, bakaras-minan, atawa urusan nang lain-lainnya paguni jua dihilung wan ditarusakannya di Karajaan Nagara Daha.

Facebook Comments
1
2
Artikel sebelumnyaRUMAH OETTARA; LAYAKNYA RUMAH SENDIRI DAN ART SPACE
Artikel berikutnyaTHE POWER OF MINGGURAYA; KONSER MINI MUSISI BAHARI
(1966-2023) Menulis sejak akhir tahun 1980-an. Karya-karyanya tersebar di media massa lokal dan nasional. Tahun 2015 buku kajian sastranya SASTRA DI TAPAL BATAS dinobatkan sebagai pemenang Hadiah Sastra majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) untuk kategori karya nonkreatif dari Pemerintah Malaysia. Novel bahasa Banjarnya PAMBATANGAN terpilih sebagai penerima Hadiah Rancage dari Yayasan Kebudayaan Rancage, Bandung tahun 2017. Buku-bukunya antara lain; GALUH (kumpulan cerpen Banjar; 2005), BULAN DI PUCUK CEMARA (kumpulan cerpen, 2006), DEBUR OMBAK GURUH GELOMBANG (kumpulan puisi, 2009), SASTRA BANJAR (kumpulan esai; 2015), SAJAK SEPANJANG TROTOAR (kumpulan puisi; 2016), PENGKAJIAN DRAMA (buku ajar, 2016), PENDEKATAN KAJIAN SASTRA (buku ajar, 2016).