PAMAN JANAKI KAMANAKAN MARISTAAN

paman dangari dikami
wajah ari tangah malam
langit basindang hirang
ujan labat saling darasan
rahat jajanakannya guringan
angin imbahanu manampuh maribut
ujan saling darasan kada bamandakan
balaluan banyu datang matan pancung gunung

sasain wirai ati dikami paman’ai
habang buku mata maitihi banyu mandasau
saling landasan manju’ung raba manggaluhung
hampai tabing bukit rumbihan kada katahanan
kartak pitak wan aspal punggalan
jumbatan pagatan, hatap larutan
punduk lunglupan, mutur hanyutan
cakada sawat maangkuti harta
atawa manangkapi ingunan
lamun dikami haja jatahu jua
dimapa nasib panyawaan saurang

hahalulung diikami
pangrasa marma
kuciakan bukahan
badakap di tihang
bapiruhutan di tawing
bapingkut di tunggul ulin
jibun nang naik ka hatap
satuyuk nang bataduh di palapun
ada jua nang takurung di rumah

mampas dihantam banyu karuh
hudah cakada hingkat bukah barataan
nang baisi anak dijujung ka atas lamari
ada jua nang dibuat ka dalam gadur balarut
ada nang kada lapas pada kilikan kuitannya
sambil basasar bagamatan di arus dalam
maminggir sakawanya manyalamatan diri

lampu pajah saalamanan banua
asing-asingnya paman’ai bahangkut
banih tarandam dalam kadut balatikan
tilam, bantal, guguling tuyuk-tuyukan di timbuk
pampijit matian, ular sawa lingkun-lingkunan
pakakas larutan, ratik bahamburan
tangan karirutan, batis balancatan
ati rista-ristaan, ari burintisan
banyu mata garabakan

hampai ra’at kuciakan
karing kumarau rakungan
maarit parut lilit salin laparan
baujan samalamanan dikami
maharap ari lakas bahindau subuh
mahadang bantuan datang dikanu dikami
hibak saalamanan dikapungi banyu karuh
manggalalak lawan lucaknya bahayau kalutuk
lawan jukung datangan buhannya maambili dikami
hampai nasi bakuah banyu mata kada hingkat tasuap jua
mamak pangrasa mahadangi habar kaluarga nang baluman tatamui

jadi pangrasa rawai-rawaian di panjanak
mampas pian sumalam di tipi marudai
dasar bujur sakalinya pandiran pian
banjir umpat lalu haja di kanu pian
tagal tagana di wadah diikami paman’ai
sampai limpas jadi banyu mata kapupurunan

ui paman kawakah nah
Masigit paring bamiliaran nang hanyar sumalam
diinjam paringnya sagan diikami maulah lanting
gasan maambili mamarina pian di Hulu Sungai
hagan maatari nasi, baju, ubat wan kabab lacit
sakira mamarina pian lakas wigas di pangungsian

janaki pitih-pitih paman’ai
puang pairan banyu mata diikami di pangungsian
bakul purun barian pian catahu lagi taumpat larut jua
dikami tapaksa maampar supanduk lawan bandira pian
nang batajakan sumalam di pinggiran kartak kampung
gasan malapiki karabahan awak dikami nang basahan
pangrasa kilir-kiliran banyu mata barubuaian
di karabahan manjanaki gambar pian badudua
nang balaung tutup kuning wan babaju sulam air guci
masih lihum takurihing badudua pintangan batis wan burit dikami
wayah dikami lakun naya tarabah jimus saawakan bamandi banyu mata

hujar habar jua paman’ai kai Jokowi di tipi
pantar kada maanggap kanu banua diikita naya
pangrasa nyanyat ati dikami imbah tadangar nitu tih
sakalinya sidin hanyar tahu ujah jua di habar paman’ai
lamun Bumi Lambung Mangkurat lunglup ditukui bala
hujar Kai Jokowi hudah batalipunan lawan pian bujurkah
atawa mamiskul hajakah sidin kada taangkat hapi pian
hudah manyuruh maatariakan jukung gatah hujar sidin
lawan manurunakan bubuhan huluagah matan pusat ka banua
dangar habar hudah sampai di banua buhannya datangan basiragung wasi
mambawaakan jukung gatah lawan pakakas panyalam

ayupang dimapa jua paman
buhan kamanakan pian di banua
nang di Banjar, nang di Hulu Sungai,
nang di higa laut, nang di buncu gunung
bahabis paman’ai urang jingkar kuciakan
bahiyau pian wan kula-kula mananai bantuan
hudah lakun naya hanyar marasa barataan
ampih-ampih manyungkali batu harang
mangaruk pitak, manyalungkari gunung
maasi-asi jangan lagi manutuhi cikang
manabangi utan, mananami nyiur sawit
marganya hudah dilukupi bala hanyar tahu

kaputingannya paman’ai
buhan mamarina pian naya
ada nang batiwasan sambil bamarasan
nang di hulu mangawah mamunduti nasi
nang di hilir manggulagai lamari maunjuki baju
nang di tabingan masih du’ur-du’ur maambili kaluarga
nang di bukit masih bahahar bacarian mamutiki mayit

lakasi bagarak paman’ai
cakada balamah limambutan lagi
sawat mamarina sasain maristaan
hancapi ilangi paman’ai
daham sampai kamanakan langlaman
gasak babangsul paman’ai
sakira kada mahadang dangsanak matian

basatu dikita sabarataan bubuhannya
batajak pikaras Waja Sampai Kaputing
barakat du’a ulama lawan karamat padatuan
rakyat banua arum Banjar bauntung batuah

dikita yakin kawalan Allah Ta’ala
manurunakan bala manapas banua
sakira banua Kalimantan Selatan naya
sain mancarunung bahindang bahindala

2021


 

BANYU MATA MAHANTAK HANTAKAN

tasisa sasigan bainguian
bigi mata habang mamba’al
kacap-kacapan banyu mata
baluman ti’is tumatan sumalam
manjanaki pahanupan saurang
tatinggal turus bakulaian lucak

cakawa baucap magunnya bakuciak
rakungan hudah cikak pangrasa dikacak
handak lakun dimapa lamun dada manyamak
taungut basangga wihangan sapada dangsanak
manggisak pakakas bakas bala bakuripingan lucak

ati diulun mamangkal manjanaki kampung Hantakan
tahantak manalungpuluh tumpang pada susunduk lawang
wayahnya pitak banua di hunjuran bukit pantar batandik
rahat diulun manukui takun kamana manimbai kalingkangan
sabarataan ditingau pampan kawalan jijip banyu saalamanan

Hantakan tahantak banyu mata karistaan
sakindai banih bangai dapatnya ujan ba’ah
pakulih satahunan sumalam cakada jadi baras
dimapa cakada jadi uncui tumbang tumbalik bacari
ada wayahnya bauntung batuah dangsanak diulun
sabarataan pacangan dihurupi Allah Ta’ala
salagi rida wan rila kawalan ampunnya

2021BANYU BANJIR MANAMPAR
BANYU MATA TA’AMPAR

rahat banar tatingau ka wayah sumalam
cakada hakun lacit diulun tih lakun damintu
sahibar gagangan haja maungkai ungkala idup
nang mambaharu alam di ganggangam kuasa

limpua hudah tataguran Tuhan kanu barataan
cahandak lagi banua banjar ditampar banyu banjir
kaputingannya jingkar salajur lamun nang takaduakali
magunnya masi-asi dipadahi lawan diangkari kapiragahan
babagus baharagu banua datu nini naya utuh diang diulun’ai

hancap tanai amin tangan badu’a
mudahan bala takikih pada banua
sakira kawa maanyam pangidupan baasa
mambujurakan paungkaraan nang samparaka

2021


DUNDANG UJAN DI PANGUNGSIAN

kasisiur tarabang galiuran
hintalu kurat sain tinggian
damintu buhan urang bahari
baitung aksara baatirat ari

di pangungsian kada baranaian
dundang ujan tatarusan baigalan
jibun dangsanak rabah rampiuhan
nangapa saarianan samalamanan
batabun bagana di buncu palapun
tacungkung angui di hatap larutan

banyu banjir hudah calap
banyu mata limbah jijip
banua tumbur bala tahabar
buhan gucik kada burinik

2021

Facebook Comments