Jumat, 22 September 2023KISBUNG

LAMBU MANGKURAT MARUJUKAKAN KI MAS LALANA LAWAN PUTRI KALUNGSU

Sudah itu maka sagala bandega itu sama barbuat, dan Ki Mas Lalana itu, sudah barbuat bandanja itu, lumpat baniaga, dangan panakawannja dua orang disuruh...

KI MAS LALANA WAN UMANYA BARIRISTAAN

Malam arinya, Ki Mas Lalana mamaraki umanya, tagal asa liwar ngalih inya handak baucap. Asa takarut butuh rakungannya saban kalian inya handak bapadah “Ma, ulun...

TULAK KA SUBARANG LAUT; NAGARA DIPA

Maka Raden Sakar Sungsang di Surabaja itu sudah taruna dinamai Ki Mas Lalana oleh Djuragan Balaba itu jang mangaku anak. Tarlalu sukanya ia kadua...

RADIN SAKAR SUNGSANG HILANG

Isuk arinya, bubuhan astana Karajaan Nagara Dipa tumbur. Tahabar Putri Kalungsu kahilangan anaknya, Radin Sakar Sungsang. Lambu Mangkurat hancap manukui, manakuni Putri Kalungsu dimapa...

KUPAKAN PANAMBAYAN: RADIN SAKAR SUNGSANG

Bamula kisah ulun ruruyakan Matan Maharaja Carang Lalean Nang mati gaib maninggalakan Anak-bini wan tahta karajaan.   -----o000o----- Hatta barapa lamanja karadjaannya itu, maka istri maharadja itu hamil. Sudah ganap...

SINOPSIS: ASA TAKULUM BARA

SINOPSIS (Basa Banjar) Babaya Ki Mas Lalana tuntung mangisahakan dimapa asal kunat di kupalanya nangitu, balalu Putri Kalungsu sadar mun lakinya nangini kada lain pada...

LAMBU MANGKURAT (BABAK VI & EPILOG): PUTRI KURIPAN

BABAK VI Minggu basampuk minggu, bulan balanggar bulan, Lambu Mangkurat lawan Dayang Diparaja hudah lawas hidup laki-bini. Kada suwah tadangar bunyi bakalahian atawa sahibar bakakancangan...

LAMBU MANGKURAT (BABAK V): ASAL ANDIKA SAYANG DIULUN

BABAK  V Siang nangitu, limbah tangahari, di rumah Mahapatih Lambu Mangkurat diadaakan rapat husus bubuhan pambasar karajaan. Tumanggung Tatah Jiwa, Aria Magatsari, Patih Dulu, Patih...

LAMBU MANGKURAT (BABAK IV): KASARUNGAN MACAN PANJADIAN

BABAK IV Siang arinya, kada mahadang balanggar ari lagi, Tumanggung Tatah Jiwa lawan sabarataan utusan karajaan nang subuh tadi batulak ka Tangga Ulin langsung bakumpulan...

LAMBU MANGKURAT (BABAK III): DAYANG DIPARAJA

BABAK  III Lambu Mangkurat hudah mandangar habar matan Aria Magatsari lamun urang nang salawas ngini dicari-cari hudah ada tatarang upihnya. Malam nangitu, bubuhan pambasar karajaan...